Landing image
Историјат и будућност

6.4.1945. године је основан „Енергопетрол“ од некадашњег „Југопетрола“ Београд, пословнице „Југопетрол“ Сарајево и послује у том облику све до 11.4.1947. године.

12.4.1947. године „Југопетрол“ прераста у „Боснапетрол“ Сарајево и послује до 27.5.1952. године.

28.5.1952.године региструје се предузеће „Југопетрол“ Сарајево које обавља дјелатност трговине и техничке примјене нафтних деривата. 13 година касније „Југопетрол“ проширује своју дјелатност отварањем складишта, погона, бензинских станица, дизел депоа и пунктова за лож уље на територији БиХ, а од 31.12.1972.године постоји и на територији Хрватске (Пословни Центар Загреб), након чега је отворена и пословница у Београду.

У свом развојном периоду Енергопетрол, односно тадашњи Југопетрол, ради јачања и окрупњавања доживљава двије снажне интеграције и физичко спајање предузећа. Прва интеграција радника предузећа “Југопетрол” Сарајево је удружење индустрије “Хена”(ХЕМИЈА-НАФТА )Сарајево 1.1.1973. године.

Друга интеграција је удруживање на принципу самоуправних споразума запослених радника у радну организацију “Енергоинвест” Сарајево, 9.3.1973. године.

19.10.1992. године одлуком Владе Републике Српске организовано је предузеће од посебног интереса са сједиштем у Сарајеву које послује под предузећем “Енергоинвест - Холдинг, Енергопетрол ДД Сарајево”.

Овако формирано предузеће је функционисало све до нове Одлуке Владе Републике Српске о издвајању Зависног државног предузећа из “Енергоинвеста” МДП Српско Сарајево од 13.03.1998. године којом је ЗДП “Енергопетрол” Српско Сарајево издвојен из МДП “Енергоинвест” и припојено Матичном државном предузећу „Нафтна индустрија Републике Српске“ (МДП”НИРС”) и по тој одлуци ЗДП “Енергопетрол” Бања Лука је правни сљедбеник имовине, права и обавеза “Енергоинвест” МДП Српско Сарајево ЗДП “Енергопетрол”-а Српско Сарајево.

Промјена назива предузећа са МДП НИРС „ЗДП Енергопетрол“ у МДП НИРС „ЗДП „Петрол“ Бања Лука извршена је 18.10.2000. године.

24.1.2003. године је одржана Оснивачка скупштина Друштва на којој је промијењен статус и назив Зависног државног предузећа (ЗДП-а) у акционарско Друштво. Као Акционарско друштво за промет нафте, нафтних деривата и природног гаса “Петрол” а.д. Бања Лука послује од 19.03.2003. године.

3.10.2007. године је извршена продаја преосталог дијела државног капитала ОАО НефтагазИнКору Москва, укупне вриједности 80,000031%.

Дана 21.9.2010. године извршена је промјена назива Друштва из “Петрол” а.д. Бања Лука у “Нестро Петрол” а.д. Бања Лука

У периоду од 2008. године до краја 2011. године завршена је реконструкција и модернизација цјелокупног малопродајног ланца бензинских станица у складу са најновијим технолошким стандардима, који постаје препознатљив по једнообразном визуелном идентитету и слогану „Одговорно према природи“ који симболизује опредијељеност НЕСТРО групације ка заштити животне средине. Укупна инвестиција износи више од 19 милиона €.

Пратећи трендове развоја тржишта и потребе купаца, 2015. године у Бијељини је изграђена и отворена прва потпуно аутоматизована бензинска станица у Босни и Херцеговини. У складу са одлуком менаџмента о усвајању новог корпоративног визуелног идентитета, ова бензинска станица је међу првима представљена тржишту у новој, нараџастој корпоративној боји.

Будућност

НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. Бања Лука наставља са имплементацијом новог визуелног идентитета на постојеће продајне објекте, проширењем и развојем малопродајног ланца, те остаје посвећен:

  • Унапријеђењу квалитета услуга;  
  • Професионалној етици;  
  • Брижном односу према запосленима;  
  • Одговорности према друштвеној заједници!