Landing image
Istorijat i budućnost

6.4.1945. godine je osnovan „Energopetrol“ od nekadašnjeg „Jugopetrola“ Beograd, poslovnice „Jugopetrol“ Sarajevo i posluje u tom obliku sve do 11.4.1947. godine.

12.4.1947. godine „Jugopetrol“ prerasta u „Bosnapetrol“ Sarajevo i posluje do 27.5.1952. godine.

28.5.1952.godine registruje se preduzeće „Jugopetrol“ Sarajevo koje obavlja djelatnost trgovine i tehničke primjene naftnih derivata. 13 godina kasnije „Jugopetrol“ proširuje svoju djelatnost otvaranjem skladišta, pogona, benzinskih stanica, dizel depoa i punktova za lož ulje na teritoriji BiH, a od 31.12.1972.godine postoji i na teritoriji Hrvatske (Poslovni Centar Zagreb), nakon čega je otvorena i poslovnica u Beogradu.

U svom razvojnom periodu Energopetrol, odnosno tadašnji Jugopetrol, radi jačanja i okrupnjavanja doživljava dvije snažne integracije i fizičko spajanje preduzeća. Prva integracija radnika preduzeća “Jugopetrol” Sarajevo je udruženje industrije “Hena”(HEMIJA-NAFTA )Sarajevo 1.1.1973. godine.

Druga integracija je udruživanje na principu samoupravnih sporazuma zaposlenih radnika u radnu organizaciju “Energoinvest” Sarajevo, 9.3.1973. godine.

19.10.1992. godine odlukom Vlade Republike Srpske organizovano je preduzeće od posebnog interesa sa sjedištem u Sarajevu koje posluje pod preduzećem “Energoinvest - Holding, Energopetrol DD Sarajevo”.

Ovako formirano preduzeće je funkcionisalo sve do nove Odluke Vlade Republike Srpske o izdvajanju Zavisnog državnog preduzeća iz “Energoinvesta” MDP Srpsko Sarajevo od 13.03.1998. godine kojom je ZDP “Energopetrol” Srpsko Sarajevo izdvojen iz MDP “Energoinvest” i pripojeno Matičnom državnom preduzeću „Naftna industrija Republike Srpske“ (MDP”NIRS”) i po toj odluci ZDP “Energopetrol” Banja Luka je pravni sljedbenik imovine, prava i obaveza “Energoinvest” MDP Srpsko Sarajevo ZDP “Energopetrol”-a Srpsko Sarajevo.

Promjena naziva preduzeća sa MDP NIRS „ZDP Energopetrol“ u MDP NIRS „ZDP „Petrol“ Banja Luka izvršena je 18.10.2000. godine.

24.1.2003. godine je održana Osnivačka skupština Društva na kojoj je promijenjen status i naziv Zavisnog državnog preduzeća (ZDP-a) u akcionarsko Društvo. Kao Akcionarsko društvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa “Petrol” а.d. Banja Luka posluje od 19.03.2003. godine.

3.10.2007. godine je izvršena prodaja preostalog dijela državnog kapitala OAO NeftagazInKoru Moskva, ukupne vrijednosti 80,000031%.

Dana 21.9.2010. godine izvršena je promjena naziva Društva iz “Petrol” a.d. Banja Luka u “Nestro Petrol” a.d. Banja Luka

U periodu od 2008. godine do kraja 2011. godine završena je rekonstrukcija i modernizacija cjelokupnog maloprodajnog lanca benzinskih stanica u skladu sa najnovijim tehnološkim standardima, koji postaje prepoznatljiv po jednoobraznom vizuelnom identitetu i sloganu „Odgovorno prema prirodi“ koji simbolizuje opredijeljenost NESTRO grupacije ka zaštiti životne sredine. Ukupna investicija iznosi više od 19 miliona €.

Prateći trendove razvoja tržišta i potrebe kupaca, 2015. godine u Bijeljini je izgrađena i otvorena prva potpuno automatizovana benzinska stanica u Bosni i Hercegovini. U skladu sa odlukom menadžmenta o usvajanju novog korporativnog vizuelnog identiteta, ova benzinska stanica je među prvima predstavljena tržištu u novoj, naradžastoj korporativnoj boji.

Budućnost

“Nestro Petrol” a.d. Banja Luka nastavlja sa implementacijom novog vizuelnog identiteta na postojeće prodajne objekte, proširenjem i razvojem maloprodajnog lanca, te ostaje posvećen:

  • Unaprijeđenju kvaliteta usluga;  
  • Profesionalnoj etici;  
  • Brižnom odnosu prema zaposlenima;  
  • Odgovornosti prema društvenoj zajednici!