Landing image
Организациона структура

Органи друштва

Скупштина Друштва:


Право учестовавања у раду Скупштине акционара остварају сви акционари Друштва према списку Централног регистра за хартије од вриједности а.д. Бања Лука.

Управни одбор Друштва:

Андреј Гетингер, предсједник
Денис Максимов, члан
Владимир Лиман, члан

Директор Друштва:

Раис Сафин, в.д.

Замјеници директора:

Андреи Иванков, Замјеник генералног директора за комерцијалне послове
Раис Сафин, Замјеник генералног директора за економију, финансије и ИТ
Драго Ђукић, Замјеник генералног директора за опште послове
Aлександр Таран, Замјеник генералног директора за безбједност

Лавриненко Валериј, Замјеник генералног директора за техничке послове и капиталну изградњу

Власничка структура:

Акционари према списку Централног регистра за хартије од вриједности а.д. Бања Лука.