Landing image
Организациона структура

Органи друштва

Скупштина Друштва:


Право учестовавања у раду Скупштине акционара остварају сви акционари Друштва према списку Централног регистра за хартије од вриједности а.д. Бања Лука.

Управни одбор Друштва:

Андреј Гетингер, предсједник
Денис Максимов, члан
Владимир Лиман, члан

Директор Друштва:

Раис Сафин

Замјеници директора:

Андреи Иванков, Замјеник генералног директора за комерцијалне послове
Aлександр Таран, Замјеник генералног директора за безбједност

Алексеj Акимов, Замјеник генералног директора за техничке послове и капиталну изградњу

Власничка структура:

Акционари према списку Централног регистра за хартије од вриједности а.д. Бања Лука.