Landing image
Основни подаци
Пуно пословно име: Акционарско друштво за промет нафте, нафтних деривата и природног гаса „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ Бања Лука
Скраћено пословно име: „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
Сједиште: Бања Лука, ул. Краља Петра I Карађорђевића 83А

Пословне информације и документација:

ЈИБ: 4400959260004
ПИБ: 400959260004
Матични број: 01054961
Регистарски број: 1-10073-00 (Регистарски суд Бања Лука)

Пословне банке:

НЛБ Развојна банка: 562099-00000-16208
УниЦредит: 551-001-00003052-88