Landing image
Osnovni podaci
Puno poslovno ime: Akcionarsko društvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa „NESTRO PETROL“ Banja Luka
Skraćeno poslovno ime: „NESTRO PETROL“ a.d. Banja Luka
Sjedište: Banja Luka, ul. Kralja Petra I Karađorđevića 83A

Poslovne informacije i dokumentacija:

JIB: 4400959260004
PIB: 400959260004
Matični broj: 01054961
Registarski broj: 1-10073-00 (Registarski sud Banja Luka)

Poslovne banke:

NLB Razvojna banka: 562099-00000-16208
UniCredit: 551-001-00003052-88
ATOS BANK a.d. Banja Luka 567-241-11000251-62