Landing image
Производи

"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука спада међу највеће регионалне компаније за промет нафте и нафтних деривата. Купцима нудимо висококвалитетне деривате произведене и прерађене у Рафинерији нафте Брод по највишим европским стандардима.

Моторни бензини

  • БМБ-95 (безоловни моторни бензин октанске вриједности 95)
  • БМБ-98 (безоловни моторни бензин октанске вриједности 98)

Дизел горива

  • ДИЗЕЛ БАС ЕН 590 (50 ппм)
  • ДИЗЕЛ БАС ЕН 590 (10 ппм)

Лож уље

  • Лож уље екстра лако БАС 1002(ЛУЕЛ)

ТНГ Ауто плин ЕН 589