Landing image
Saopštenja

31.12.2019.

Odluke sa VI vanredne Skupštine akcionara „NESTRO PETROL“ a.d. Banja Luka

Odluke sa VI vanredne Skupštine akcionara „NESTRO PETROL“ a.d. Banja Luka možete preuzeti OVDJE.