Landing image
Saopštenja

18.8.2023.

KPG/CNG na benzinskoj stanici Nestro Budžak/Lazarevo

KPG/CNG na benzinskoj stanici Nestro Budžak/Lazarevo

NESTRO PETROL je ušao u završnu fazu radova na adaptaciji dijela benzinske stanice NESTRO Budžak/Lazarevo, a kojima se u prodaju na ovu benzinsku stanicu uvodi potpuno novo pogonsko gorivo, komprimovani prirodni gas (KPG/CNG). Osim benzinske stanice Nestro Budžak/Lazarevo, ovo gorivo je moguće kupiti na točionom mjestu u krugu Rafinerije nafte Brod.

ŠTA JE KPG/CNG

Komprimovani prirodni gas je gas koji se najčešće koristi kao energent u industriji ili kao pogonsko gorivo za vozila. Nastaje prečišćavanjem i sabijanjem (komprimovanjem) prirodnog gasa, a koji se iz prirodnih podzemnih ležišta dovodi na površinu za potrebe daljnje eksploatacije. Prirodni gas se kao sirovina doprema gasovodima koji su pod pritiskom od 16 bara, odakle se preuzima, i u proizvodim postrojenjima vrši dodatno komprimovanje na pritisak od 200 do 220 bara pri čemu nastaje komprimovani prirodni gas (КPG). Кomprimovani prirodni gas se zatim na pumpnoj stanici može utakati kao pogonsko gorivo direktno u vozila koja su prilagođena za korištenje istog, ili se vrši utakanje u mobilna skladišta u cilju daljnje distribucije potrošačima.

 

PREDNOSTI KPG-A

Ekološke

Prema istraživanjima, upotreba prirodnog gasa kao pogonskog goriva, ali i kao energenta u industriji i domaćinstvu, ima značajnu prednost u odnosu na ostala konvencionalna goriva/energente, kada se govori o emisiji gasova u atmosferu. Prilikom sagorijevanja prirodnog gasa nema ostataka pepela i čađi koji bi zagađivali atmosferu. Nema emisije ugljenmonoksida a takođe je upola manja količina emisije ugljendioksida u poređenju sa ugljem i mazutom. Prirodni gas takođe ne sadrži sumpor pri čemu nema ni emisije sumporvodonika u atmosferu. Vozila na prirodni gas imaju manju cijenu održavanja i eksploatacije u odnosu na vozila na tečna goriva usljed čišćeg sagorijevanja i preciznijeg sistema ubrizgavanja.

Ekonomske

Komprimovani prirodni gas kao pogonsko gorivo garantuje značajne uštede u smislu troškova eksploatacije. Za razliku od LPG/TNG, gdje je moguća adaptacija samo benzinskih motora, kod KPG/CNG moguća je adaptacija i benzinskih i dizel motora čime se omogućava kombinovana potrošnja. 

  

Prednost prirodnog gasa za korištenje u industiji se ogleda u čistom sagorijevanju i preciznoj regulaciji koju nije moguće postići pri upotrebi fosilnih goriva ili mazuta. Efikasnom kontrolom sagorijevanja se mogu postići značajne uštede. Prirodni gas kao čisto sagorijevajući energent je posebno važan faktor u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Кod sagorijevanja prirodni gas postiže veoma visok stepen iskorišćenja, a koji se kreće od 0,8 do 0,9. Troškovi razvoda gasa, gubici gasa i održavanja gasnog razvoda, najmanji su u poređenju sa ostalim vrstama goriva. Dodatna prednost se ogleda u mogućnosti zaprimanja velike količine gasa u odnosu na skladišni prostor.

Bezbjednosne

Transport i isporuka komprimovanog prirodnog gasa korisnicima se vrši isključivo drumski, kamionima sa specijalizovanim poluprikolicama. Transportni sistemi sa bocama komprimovanog prirodnog gasa (trejleri) su izgrađeni po specijalnim zahtjevima vezanim za bezbjednost u saobraćaju , kao i za bezbjednost u vezi sa manipulacijom i rukovanjem sudovima pod pritiskom i zapaljivim i eksplozivnim sredstvima. Bezbjednost prilikom punjenja i transporta КPG je uređena po međunarodnom standardu ADR koji je osnova bezbjednog punjenja, transporta i rukovanja opasnim materijama u svim zemljama EU i regiona.

Prirodni gas je lakši od vazduha tako da u slučaju bilo kakvog eventualnog propuštanja, diže se u vazduh i time otklanja rizik od havarijskih situacija. Nasuprot tome, TNG je teži od vazduha te pada na zemlju u slučaju propuštanja.

U smislu bezbjednosti, prednost КPG u odnosu na na dizel i benzin se ogleda u činjenici da ima višu tačku paljenja što znači da je i teže zapaljiv.