Landing image
Saopštenja

27.6.2024.

Odluke sa XXX Redovne godišnje skupštine akcionara NESTRO PETROL a.d. Banja Luka

Odluke sa 30. redovne godišnje skupštine akcionara NESTRO PETROL AD Banja Luka možete preuzeti OVDJE.