Landing image
Saopštenja

5.7.2021.

Odluke sa XXVII redovne godišnje Skupštine akcionara NESTRO PETROL AD Banja Luka

XXVII redovna godišnja Skupština akcionara „NESTRO PETROL“ a.d. Banja Luka je održana 29.06.2021. godine u prostorijama Društva u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 83A, Banja Luka, RS, BiH.

Odluke sa XXVII redovne godišnje Skupštine akcionara možete preuzeti OVDJE.