Landing image
Saopštenja

25.5.2020.

Oglas o sazivanju XXVI redovne godišnje Skupštine akcionara „NESTRO PETROL“ a.d. Banja Luka

Oglas o sazivanju XXVI redovne godišnje Skupštine akcionara – preuzimite OVDJE

Prijedlog odluka XXVI redovne godišnje Skupštine akcionara – preuzimite OVDJE