Landing image
Saopštenja

25.6.2020.

Odluke sa XXVI redovne godišnje Skupštine akcionara NESTRO PETROL AD Banja Luka

XXVI redovna godišnja Skupština akcionara „NESTRO PETROL“ a.d. Banja Luka je održana 25.06.2020. godine u prostorijama Društva u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 83A, Banja Luka, RS, BiH.

Odluke sa XXVI redovne godišnje Skupštine akcionara možete preuzeti OVDJE.