Landing image
Saopštenja

28.5.2021.

Oglas o sazivanju XXVII redovne godišnje Skupštine akcionara „NESTRO PETROL“ a.d. Banja Luka

Oglas o sazivanju XXVII redovne godišnje Skupštine akcionara – preuzimite OVDJE

Prijedlog odluka XXVII redovne godišnje Skupštine akcionara – preuzimite OVDJE