Landing image
Saopštenja

11.12.2019.

Oglas o sazivanju VI vanredne Skupštine akcionara „NESTRO PETROL“ a.d. Banja Luka

Prijedlog Odluka za VI vanrednu skupštinu akcionara možete preuzeti ovdje.