Безбједносна линија

Slika bezbjedonosne linije

ЛИНИЈА ЗА ХИТНЕ ПОЗИВЕ – елемент система борбе против корупције, превара и проневјера