Landing image
Organizaciona struktura

Organi društva

Skupština Društva:


Pravo učestovavanja u radu Skupštine akcionara ostvaraju svi akcionari Društva prema spisku Centralnog registra za hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Upravni odbor Društva:

Andrej Getinger, predsjednik
Denis Maksimov, član
Vladimir Liman, član

Direktor Društva:

Rais Safin

Zamjenici direktora:

Andrei Ivankov, Zamjenik generalnog direktora za komercijalne poslove
Aleksei Akimov, Zamjenik genaralnog direktora za tehničke poslove i kapitalnu izgradnju

Aleksandr Taran, Zamjenik generalnog direktora za bezbjednost

Vlasnička struktura:

Akcionari prema spisku Centralnog registra za hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka.