Landing image
Organizaciona struktura

Organi društva

Skupština Društva:


Pravo učestovavanja u radu Skupštine akcionara ostvaraju svi akcionari Društva prema spisku Centralnog registra za hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Upravni odbor Društva:

Igor Ščelkunov, predsjednik
Denis Maksimov, član
Margarita Tatarnova, član

Direktor Društva:

Tkačev Kiril

Zamjenici direktora:

Andrei Ivankov, Zamjenik generalnog direktora za poslovne aktivnosti

Aleksei Akimov, Zamjenik genaralnog direktora za tehničke poslove i kapitalnu izgradnju

Kiril Muratov, Zamjenik generalnog direktora - načelnik uprave za DAS

Vlasnička struktura:

Akcionari prema spisku Centralnog registra za hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka.